Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh

Trong quá trình hoạt động, tuỳ thuộc vào nhu cầu của hoạt động, Công ty có thể tiến hành các thủ tục thay đổi như:

Doanh nghiệp tư nhân:

+ Thay đổi ngành nghề kinh doanh

+ Thay đổi tên doanh nghiệp

+ Thay đổi vốn kinh doanh

+ Thay đổi trụ sở

+ Bán doanh nghiệp tư nhân

(Mỗi nội dung là 600.000đ. Riêng bán doanh nghiệp tư nhân là 1.200.000đ. Nếu thay đổi từ nội dung thứ 2 trở đi thì cộng thêm mỗi nội dung là 100.000đ ) read more

Dịch vụ kế toán thuế

Kế toán thuếSau khi nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh Doanh với con dấu, Doanh nghiệp cần phải tiến hành các bước sau: Thiết lập hồ sơ pháp lý thuế ban đầu. Báo cáo kê khai thuế hàng tháng. Viết sổ sách kế toán và quyết toán thuế cuối năm. read more

Dịch vụ kế toán Bình Dương

Kế toán Bình Dương

Công Ty bạn đang kinh doanh ở Bình Dương, bạn đang băn khoăn về sổ sách kế toán cũng như chi phí Thuế sẽ phát sinh, hiện tại không có báo cáo tài chính để xem tình hình kinh doanh của bạn hiện giờ như thế nào? tài sản của mình giờ là bao nhiêu sau khi trừ các khoản nợ? tiền mình đầu tư giờ đang nằm ở đâu? có lợi nhuận hay không? read more